Welkom by die 1982 Affies!

Teken asseblief in onderaan die blad

Die Affie 100 Fonds

Affie 100 Fonds Visie

  1. Die Affie 100 Fonds se visie is om by geleentheid van die viering van die skool se 100ste bestaansjaar in 2020 ‘n kapitaalfonds van R100 miljoen met skenkings en/of langtermynlenings gevestig te hê waarvan die opbrengs ‘n noemenswaardige bydrae kan lewer om Affies se voortbestaan en nalatenskap as wêreldklas opvoedkundige instansie te verseker en uit te bou deur onder andere:
    • Die verkryging en behoud van gehalte-onderwysers
    • Die instandhouding, daarstelling en verbetering van wêreldklasfasiliteite op akademiese, sport en kulturele gebied; en
    • Die daarstel van eersterangse koshuis- en behuisingsfasiliteite.
  2. In die tweede plek is dit die trust se visie om Afrikaansmediumonderrig in die algemeen te bevorder en ander Afrikaanse skoolgemeenskappe by te staan deur die voortsetting en uitbouing van die skool se interaktiewe, rekenaargebaseerde ondersteuningsprogram.
  3. Derdens wil die trust die skool bemagtig om sy voedingsprogram by skole in ‘n minder gegoede deel van die stad voort te sit en om ander verdienstelike gemeenskapsprojekte te ondersteun.
blob05.png
blob06.png
blob07.png
blob08.png
blob09.png
blob10.png
blob11.png
blob12.png
blob01.png
blob02.png
blob03.png
blob04.png
blob13.png
blob14.png
blob15.png
blob16.png

Teken in

Indien jy nie 'n gebruikernaam en wagwoord het nie, kontak asseblief die webmeester.

Wat ook al hier binne gebeur, bly hier binne!

AHSOudAffie_250.png

Navrae? Kontak ons!